Haefteudg

Udgivelser der kan købes på tilbud, se her

De nedenfor viste udgivelser kan købes ved henvendelse til bestyrelsen her...

Dagmar, brudebillede

"Historien om Dagmar Jønssons Liv"
Af: Knud Søgaard, oktober 2013

Så kom Fjends Egnshistoriske Forenings hæfte om Dagmar Nielsen (født Jønsson) på gaden, og foreningen er meget glad for at kunne præsentere dette lille hæfte om Dagmar, der blev født i 1921 og døde i 2010 i en alder af 89 år. 

Historien om Dagmar er til dels skrevet af Dagmar selv, samt materiale der er blevet overdraget til foreningen af Dagmars søn, Ingolf Nielsen.

Det hele er sammenskrevet af foreningens formand Knud Søgard, og det er blevet en tidsbeskrivelse af livet på godt og ondt.

Dagmars farfar, Gudmund Gumme Jønsson, blev født i Småland i Sverige 1832, og udvandrede som ung til Danmark.

Det var vanskelige tider i Sverige, og flere søgte lykken i Amerika, men Dagmars farfar nåede kun til Danmark, og slog sig ned i Fjends.

Gudmund Jønsson var med til at lave den nye vej fra Randers over Viborg til Holstebro.

I 1891 fik Gudmund dansk indfødsret, og selve ansøgningen er afbilledet i hæftet om Dagmar.

I 1891 kan man af ansøgningen se, at Gudmund og hustru, Else Marie, havde 7 levende børn. Parret mistede en dreng, Niels, og deres næste dreng, blev også døbt Niels. Denne Niels blev far til Dagmar. Familien var bosiddende i Øster Børsting.

Niels var den eneste af Gudmund og Else Maries sønner, der blev i Danmark. Hans tre brødre udvandrede til Amerika.

Gudmond Jønsson og hustru.

Niels giftede sig med Marianne Thøgersen, og parret overtog Niels´ fødehjem. Her voksede Dagmar op i en meget stor søskendeflok. Det blev til 16 børn på 23 år og alle er født i Øster Børsting. Dagmar er nummer 11 i rækken.

Dagmar har selv beskrevet sin barndom på en levende måde, men også med en realitet, så læseren ikke er i tvivl om, hvordan livet på landet var.

Dagmars ungdom og senere ægteskab med Aksel Nielsen, samt deres liv sammen på Sejbækvej giver læseren en oplevelse og viden om de ind imellem hårde tider for helt almindelige mennesker.

Når man har læst beretningen om Dagmar, så sidder man alligevel tilbage med en følelse af, at Dagmar var noget særligt, og en person man ikke glemmer.

Billederne i beretningen gør oplevelsen endnu større, så bestemt et skrift der kan anbefales.


 ”Historien om Dagmar Jønssons liv” kan købes på Fjends Avisen, Stoholm Bibliotek, Mønsted Brugs,
eller ved henvendelse til Fjends Egnshistoriske Forening:

Knud Søgaard, tlf. 97548553,  ks.fjends@mail.dk,
Ilse Poulsen 
ilseharlis@hotmai.com

Prisen er 30 kr. Livet omkring vind- og vandmøllerne i Fjends.

Livet omkring
 
 
 
Bogen "Livet omkring vind- og vandmøllerne i Det gamle Fjends Herred" er interessant læsning, da det ikke kun er møllerne, deres ejere og familier, det drejer sig om. Man kommer ligeledes ind på en del slægtshistorie med beretninger om, hvordan slægterne har levet gennem flere århundreder.

Der er desuden fine naturbeskrivelser og gode vejledninger m.h.t., hvordan man finder frem til de mange spændende steder.

Det entusiastiske mølleudvalg har leveret inspiration til mange udflugter.

Bogen kan købes i flere butikker på egnen, på biblioteket eller på vores mødeaftener, og hos bestyrelsen.
Glæd jer!


Hæftet kan købes ved henvendelse til:
Foreningens sekretær: Ilse Poulsen på
telefon: 23 20 25 87 eller mail:  
ilseharlis@hotmail.com

Kun få stk. tilbage.

Bogen der er på 116 sider, er nedsat til

kun. 100,00.
Køb den før den bliver udsolgt!


Sorte Klaus

SORTE KLAUS OG KALKUNEN.

En novelle med et indhold, der historisk knytter sig til egnen omkring Søvsø og "Storemose" i Daugbjerg sogn i tiden fra omkring 1885 til omkring 1920.

Forfatteren er ukendt, men han må have haft et nærmere kendskab til historien omkring de to personer, der udgør novellens hovedpersoner.

Hvor tæt han har været på personerne og egnen er uvist, men i novellen er det ikke kun hovedpersonerne og deres levned, der får en malende beskrivelse, men også høkeren, den velbjærgede gårdmand, bissekræmmeren, kroejeren, sognerådsformanden og ikke mindst præsten.

Særskilt er vedlagt "En historisk betragtning", der opremser det slægtshistoriske omkring de to hovedpersoner. 
     Udsalg"Mette og Kresten i Kjærgaard"

Omhandler Mette Pedersen, der blev født i 1893, og som voksede op i ”Haugård” i Fly hos forældre og 11 søskende, hendes ægteskab (fra 1916) med Kresten (Christensen) Jensen fra Bersholm, og deres overtagelse af ”Kjærgård” i Vroue, hvor familien forøgedes med 9 børn.

Indholdet er en gengivelse af brevvekslingen mellem Kresten og Mette i tiden fra 1910 til 1919, breve fra moderen til henholdsvis Mette og til Mette og Kresten, beretninger om moderens tur til Århus i 1946. og til København i 1947, Mettes dagbogsudskrifter fra 1930 og 1931 og maj måned 1945, og ikke mindst en stil skrevet af Mette under et højskoleophold i 1916.
 
 
 
Hæftets Indhold slutter med en gengivelse af mindetalen ved Krestens begravelse i 1974.

(Hæftet er udgivet 2011, 48 sider, A5). Pris 20,00 kr.


"Landsbyforhold i Fjends"


Indeholder en række fortællinger om forholdene i hovedsagelig Sparkær sogn fra slutningen af det 18. århundrede til tiden umiddelbart efter 1. verdenskrig.Hæftets gengivelser er samlet i 1984 af en studiegruppe, der blev samlet på foranledning af Karen Gårdsdal, Sparkær, og ledet af Magnus Vistisen, Mogenstrup.I hæftet kan læses om: ”Forskellige ting, som jeg kan huske, og som jer er blevet fortalt”, ”Jydepotter”, ”Borris Kirke”, ”Hændelser og mennesker, man har lagt mærke til”, ”En ulykke”, ”Musik og dans”, ”Tørveværker”, ”Bagning”, ”Tærskning”, ”Andes og Kjesten”, ”Anton Jørgensen” og ”Kirkestof fra Sparkær”.
(Hæftet er udgivet 2011, 36 sider, A5) Pris 20,00 kr.
 

"Erindringer fra et langt liv ved landbruget"

Aage Gustav Nielsen fortæller om sit liv fra han i 1917 blev født i Fly Huse, og hvor han voksede op i en stor søskendeflok. Som 11-årig kom han ud at tjene på en nærliggende landejendom, og det blev for ham starten på mange års oplevelser under hans ansættelser på landejendomme i Fjends og på henholdsvis Fyn, Sjælland og Møn. I 1943 indgik han som underfodermester på et gods på Møn ægteskab med Helga, og i 1947 flyttede han med familie hjem til fødehjemmet i Fly Huse, som han overtog efter forældrene.

Aage Gustav Nielsen 
gengiver i sine erindringer en både åbenhjertig ogindlevende beskrivelse af forholdene i landbruget, som han oplevede dem i hans tid fra tjenestedreng og frem til afslutningen af arbejdslivet som efterlønsmodtager og pensionist.


(Hæftet er udgivet 2010, 44 sider, A5) Pris 20,00 kr.
Print | Tilbage

Denne side opdateret: 7. november 2015

© FjendsNET.dk 1999 - 2017