Generalforsamling i Fjends Egnshistoriske Forening den 24. april 2014

I går aftes kunne foreningens formand, Knud Søgaard, byde velkommen til lidt over 60 medlemmer af foreningen. Generalforsamlingen var annonceret i dagspressen og den lokale ugeavis, og som tidligere år startede vi med fællesspisning kl.18 på Fjandbohus i Iglsø.

Generalforsamling 2014
Godt 60 medlemmer var fremmødt.
Klik på foto

Som sidste år havde bestyrelsen arrangeret amerikansk lotteri, og disse præmier blev udtrukket efter middagen og den efterfølgende kaffe med hjemmebag.

Formanden indledte den egentlige generalforsamling med at aflægge beretning over det forgangne år.

I beretningen kom Knud Søgaard bl.a. ind på følgende:

Vi kan se tilbage på et godt år for Fjends Egnshistoriske Forening.

Vi har følt en meget stor opbakning ikke bare i Fjends, men også langt fra vores lokalområde får vi henvendelser og forespørgsler omkring vores aktiviteter. I særdeleshed er der vist stor interesse for vores skriftlige materialer, både det nye, det der er på vej. Nogle at de lidt ældre hæfter er der solgt en del af i årets løb.

Vi har fået 68 nye medlemmer, vi har mistet 14 i løbet af året, foreningen har i alt 282 medlemmer, det er en fremgang på 54 medlemmer siden sidste generalforsamling. En fremgang på 23.7 %.

Formanden kom endvidere i beretningen ind på foreningens afholdte arrangementer, som der har været en flot opbakning til fra både medlemmer og ikke-medlemmer.

Skriftlige udgivelser

I oktober udgav vi ”Historien om Dagmar Jønssons liv”.

Der har været en meget stor interesse om dette hæfte, og selvom hæftet er blevet genoptrykt, så har vi kun ganske få stykker tilbage.

Vi vil gerne takke for den hjælp, som bl.a. Brugsen i Mønsted, Fjends Folkeblad samt Stoholm Bibliotek har været i forbindelse med salg af hæftet.

Vores største projekt i dette år er så helt klart ”Bogen om Stoholm”, måske det største i foreningens historie.

Første gang ideen blev taget op, var på bestyrelsesmødet d. 18.april 2012, da snakkede vi om et hæfte. 

Det har i stedet for udviklet sig til, at det bliver en indbundet bog på over 250 sider.

Selve udgivelsen er fastsat til tirsdag den 19. august kl.19.30 ved en reception i Rådssalen på Det Gamle Rådhus. Ved receptionen vil der være taler af bl.a. borgmester Søren Pape Poulsen og kulturudvalgsformand Per Møller Jensen.

Inden selve receptionen, er der kl. 17.30 arrangeret byvandring med start og slut ved det gamle rådhus. Byvandringen bliver ledet af lederen af Æ Fjandboarkiv og tidligere borgmester Svend Aage Jensen.

Kommende arrangementer:

Foreningens næste arrangement er heldagsturen med bus lørdag den 14. juni til Nationalpark Thy. 

Forfatteraften med Bjarne Nielsen Brovst, arrangementet sker i samarbejde med Stoholm Bibliotek.

Efter formandens beretning blev regnskabet fremlagt, og regnskabsåret slutter med et mindre overskud.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamling 2014
Kristian Simonsen
 Klik på foto 

På valg:

Der var tre bestyrelsesmedlemmer på valg og to af de tre var villige til genvalg, og det blev enstemmigt vedtaget. Karen Jensen og Eline Hedegaard fortsætter derfor i bestyrelsen. Anna Lise Storgaard ønskede ikke genvalg, og bestyrelsen foreslog Oda Thomsen til bestyrelsen, dette blev også enstemmigt vedtaget.

Som underholdning til en vellykket aften, var det med glæde at Knud Søgaard kunne byde en syngende ”bissekræmmer” fra Hjerl Hede, velkommen!

Kristian Simonsen kom i sin flotte ”folkedragt” syngende ind i salen og gav adskillige prøver på sin klare sangstemme. Derudover var Kristian forsanger til flere fællessange, og hele salen kunne slutte af med ”Skuld´gammel venskab”.

 
Den gamle sang "Sku Gammel Venskab Rein Forgo", oprindeligt skrevet af Jeppe Aakjær i 1927 på en skotsk folkemelodi (Auld Lang Syne), indsunget på ny af Bente Kure, Lars Lilholt, Johnny Madsen, Ivan Pedersen, Alan Klitgaard og Leif Ernstsen på cd'en Giro 413.


Tilbage

Denne side opdateret: 10. marts 2017

© www.FjendsNET.dk 1999 - 2022