Inga Pedersen

Tak til Inga Pedersen
Af: Knud Søgaard 

 

Foreningens formand takkede på generalforsamlingen Inga Pedersen for det store arbejde, hun har lagt i foreningen og bestyrelsen. 

 

Inga har været med siden den første bestyrelse blev valgt i 1997, hvor hun startede som sekretær, var senere formand i en årrække.

 

I alle årene har Inga udført et stort stykke arbejde med bl.a. at udføre skriftlige materialer fra foreningen. 

 

Inga Petersen har med sin ajourførsel af samtlige udgivne skrifter sikret, at man hurtig kan danne sig et overblik over alt, hvad foreningen har udgivet om egnen. 

 

Inga har desuden overladt flere ringbind med historier og erindringer til foreningen.

Det kan komme interesserede historieskrivere til gode i fremtiden.

© FjendsNET.dk 1999 - 2018