Den 27. august 2016 kl. 18.30 vil Fjends Egnshistorisk Forening 

inviterer til kirkegårdsvandring på Vroue Kirkegård, og høre lidt om kirkens historie.

Af: Eline Hedegård

 

Vi vil høre lidt om de bevaringsværdige gravminder på Vroue kirkegård, og lidt om historiske personer.

 Præstegård

På kirkegården er der især tre gravsteder der er værd at bemærke. Stiftsfysikus Rambuch og hustru. På stenen er der indhugget et mindevers af Jeppe Aakjær.

 

Syd for tårnet findes gravstedet for Emil Jensen og hans familie. Emil Jensen var malermester i Vroue og kendt viden om for sin fortolkning på jysk dialekt af især Jeppe Aakjær's værker. På gravstedet er der adskillige jernkors, men især den imponerende sten over Emil Jensens hustru falder i øjnene.

 

 

Syd for koret ses også en gravsten over Frederikke Bjarnesen, der den 18. august 1834 indebrændte ved en lynbrand i præstegårdens øster hus. Hun var svigerinde til sognepræst Carl Schødt (sognepræst i Vroue 1832-45). Indtil ca. 1950 stod der en hængepil på gravstedet, men den er blevet fældet ved en fejltagelse.


 Kirke

Derefter går vi ind i kirken og hører lidt om kirken og de kendte malerier. Vroue kirke formodes at være opført før 1200.
Under restaurering i 1982-84 fandt man under kirkens gulv 13. mønter, hvor især en var interessant. Den blev fundet i en grav. En såkaldt ”brakteat” præget mellem 1063 og 1068 i Goslar. Yderligere fandt de under restaurering i 1982-84 rester af gamle grave, hvoraf nogle lå helt eller delvist under kirkens fundamenter.

 

Kirken 

Når der findes grave under ydermurene, er det grave der blev lagt i tagdryppet på en tidligere kirke på stedet- måske en trækirke.

 

Stolestadedørene, vægpanelerne under pulpituret i kirkens vestende og alterbordets forside, er illustreret med i alt 41 sindsbilleder. De fleste af billederne har et hjerte og en hånd som gennemgående motiv. Hjertet symboliserer menneskets sjæl, mens hånden er guds hånd.

Rundviser og fortæller ved aftens arrangement vil være: Jørgen Lomholt Husted, sognepræst. Benny Mortensen, graver og Knud Søgaard, formand for menighedsrådet.


Tid: Torsdag 27 august 2016 kl. 18.30
Pris: 20,- kr.
Aftenen sluttes af med kaffe og kage i Vroue Præstegård

 

Alle er velkomne

Arrangementet er i samarbejde med Vroue Meningsråd.


 
Pjece

Sådan forløb aftenen:
Der var et meget flot fremmøde med 100 deltagere, vi havde sikret os med mikrofon og højttaler så alle kunne høre.

Graver Benny Mortensen og menighedsrådsformand Knud Søgaard fortalte om kirkegården, dens forskellige afdelinger, lapidariet, de historiske gravsteder m.m. Sognepræst Jørgen Lomholt Husted fortalte om kirken og dens historie.

Efterfølgende var der kaffe og hjemmebagt kage i præstegården.

Ca. 65 tog mod dette tilbud, og ved hjælp af lidt ekstra stole var der næsten siddeplads til alle, og der var kage nok.

Tilbage

Denne side er sidst opdateret: 23. august 2017

© www.FjendsNET.dk 1999 - 2024