Kardyb Langdysse Foto: 03-04-2003
Kobberup med Kardyb Langdysse.
Danmarks længste (185 m.)

Kardyb Langdysse 
Kardyb Langdysse Foto P.J. 22-08-2000

Ligger mellem Tastum og Kobberup på Kardybvej. Dyssen der er Danmarks længste (185 m.) og er fra bondestenalderen. Den er bygget for mellem 5000 og 6000 år siden. En langdysse består af ét eller flere gravkamre dækket af en jordhøj. Gravkamrene kan have været rigtige stenbyggede dyssekamre af store kampesten. Stenene er senere fjernet og brugt som byggematerialer. Fordybninger i toppen af højen er ofte de eneste spor af gravkamrene.
Det er opsat en informationstalve og der er mulighed for parkering i vejsiden.
 Kobberup Kirke
Kobberup Kirke Foto: P.J. 22-08-2000 kl. 13:00 +19C. 
56.517 N 9.0919 Ø 

Find vej fra Stoholm

Sogn.dk

De romanske dele af kirken, apsis, kor og skib, er opført af granitkvadre. Tårnet af genanvendte granitkvadre og munkesten er rejst i sengotisk tid. Våbenhuset er i sin nuværende form ret nyt. Sydportalen er en pragtfuld søjleportal med udsmykkede baser og kapitæler. Den profilerede tympanon prydes af et malteserkors. Nordportalen er forsvundet, men indmurede søjlerester i kirkemuren tyder på, at også nordportalen har været en søjleportal. I murværket ses flere indmurede overliggere fra romanske vinduer, og i apsis er et romansk vindue bevaret.
Indvendigt præges kirkerummet af, at triumfbuen og apsisbuen er udvidet. Triumfbuen dækker delvis en ældre niche til et sidealter.
Altertavlen er fra 1633 med udskårne søjler og genfremdragne malerier. Prædikestolen og den tilhørende lydhimmel er samtidig med altertavlen. Bemalingerne er dog fra 1700-tallet og forestiller pietistiske allegorier. På vej op ad trappen til prædikestolen kan præsten læse: "Haff tack for liusets skin / for glans på tumletriin."
Den romanske granitdøbefont er prydet med dobbeltløver med menneskehoveder. Fontefoden er også prydet med hoveder.
To epitafier hænger i kirken. Det ene over sognepræst Johannes Bruun, død 1761, og Marie Nielsdatter Brøchner. Det andet over Arvid Jensen Risom, død 1662, og Maren Jens Datter.
Et sagn fortæller, at dronning Margrethe den Første sad i Kobberup kirkes tårn og herfra holdt øje med svenskekongens (Albrecht III) bevægelser under et slag på Tastum hede. Dette stemmer dog ikke helt overens med, at tårnet først er opført i senmiddelalderen.

Kilde: Skiveegnens kirker.

Se mere her.


Gudstjeneste for dagplejebørn i Kobberup kirke 2011

Gudstjeneste for dagplejebørn i Kobberup kirke 2011.
Foto indsendt af: Lili Slyngborg Pedersen. 27-06-2012

 


Luftfoto kobberup
Luftfoto: Østergaard, Kobberup. Med Kobberup kirke i baggrunden.

Find vej

Foto indsendt af: Lili Slyngborg Pedersen. 27-06-2012Tilbage

Denne side er sidst opdateret: 20. september 2017

© www.FjendsNET.dk 1999 - 2024