Nørre Borris Kirketomt
Nørre Borris kirketomt ved Sparkjær

Foto P.J. 29-11-2001 kl. 13:20 +8C.
Find på kort.

Nørre Borris kirke blev revet ned i 1905 - angiveligt, fordi den var meget forfalden, men den drastiske beslutning skyldes nok snarere, at den lå meget afsides i forhold til den frembrusende Sparkjær Stationsby. Den lille kirke kunne rumme 80 mennesker, og det var for lidt til et sogn i stærk vækst.

Nr. Borris kirke er dateret til 1300-tallet, men er muligvis ommuret i sen-middelalderen. Kirken var kullet, og klokken hang i en klokkestabel på kirkegården.

Kirken var indviet til sct. Nicolaus. Man kunne sejle dertil! Lidt længere sydpå, på Bakkebyvej, ligger endnu (Nico)Lais's kilde.

Den beskedne kirke blev allerede i 1555 bestemt til nedrivning og sognets beboere henvist til Gammelstrup kirke. Ordren skyldtes dels "sognets ringhed", dels hensynet til præsten, der boede i Ørum i Nordfjends, og derfor "hver prædikens dag har 3 stærke mil at rejse" - 21 km, noget af en tur på datidens elendige veje. Trods beslutningen om nedrivning blev kirken stående, for præsterne lod sig overtale til den lange rejse mod passende betaling.

I 1905 var det slut! Kirken blev solgt til nedrivning - vistnok for kun 350 kr., og en del af kirkens inventar blev overført til den nye kirke i Sparkjær.

Kirkegården og kirkediget blev stående, og kirkegården blev fredet i 100 år. Dens indgang markeres af lave murstenspiller. Selve kirkebygningens omrids er markeret af en stenrække, men ellers har kirkegården fået lov at gro til. Kun enkelte gravsten er tilbage samt et rustent smedejernsgitter. Hver sommer afholdes der en friluftsgudstjeneste på kirkegården.

Endnu findes nogle af de gamle gravsten. Stedet er fredet, og menighedsrådet var forpligtet til at holde stier og kirketomten indtil år 2005.

Kilde: Skiveegnens kirker. 

 

 

Tilbage

Denne side er sidst opdateret: 20. maj 2023

© www.FjendsNET.dk 1999 - 2024