Gravhøje fra oldtiden.

Fly Høje er syv gravhøje. Oprindeligt lå her i alt 10 gravhøje, men de tre er i dag mere eller mindre fjernet ved pløjning.

Gravhøje ved Fly.
             Syv gravhøje ligger på stribe ved Fly

Datering.

Højene har aldrig været udgravet af arkæologer, men man ved ikke med sikkerhed, hvor gamle de er. De er dog sandsynligvis fra den ældre bronzealder (1800 - 1000 f. Kr.).

Broncealderhøje.

Er store og kuplede. De ligger hyppigt på markante forhøjninger i terrænet.Veje
.

Mange steder ligger gravhøjene på lange rækker. Man har ment, at højene blev lagt langs hovedfærdselsårerne. Her blev de set af mange mennesker og virkede som pejlemærker. Vejene bestod af parallelle rækker af hjulspor, hvor trafikken valgte det mest fremkommelige spor.

Højgruppen udgør formodentlig en samlet begravelsesplads. Gennem mange generationer har stedets ledende slægt gravlagt sine døde her.

De døde i højene er både mænd, kvinder og børn. De blev begravet i deres dragt og fik kam, pincet, smykker, våben eller andre personlige genstande med i døden. Genstandene afspejler afdødes position i livet.

Dybe ar efter gamle gravninger ses i flere af højene her. Disse plyndringshuller vidner om, at skattejægere ikke altid har omfattet fortidsminderne med den respekt, som vore dages fredningslov påbyder.

Stenbrud.

Mange gravhøje har spor efter gamle gravninger, men det er kun sjældent man har efterretninger om, hvem der gravede, hvorfor og hvornår. Her i Fly-højene ved vi imidlertid, at i hvert fald den midterste høj blev undersøgt for sten, da man anlagde vejen til Hagebro i 1800-tallet.

Stenkammer.

I højen fandt man et "stenkammer", men vi ved intet om, hvordan det så ud, eller om der var oldsager i kammeret. 

Find vej fra StoholmTilbage

Denne side er sidst opdateret: 5. oktober 2016

© www.FjendsNET.dk 1999 - 2024