Så er foreningens halvårsskrift 
- efteråret 2015 klar til omdeling
til alle vores medlemmer.
Af: Eline Hedegård

Forside af katalog Forårsskrift 2015

Denne gang kan I læse om Fjandboen, som blev i Australien. Søsteren Oda Thomsen fortæller om sin bror Kaj, der havde eventyr i blodet og rejste til Australien for at arbejde og opleve noget. Inden hjemrejsen mødte han pigen Patricia, og det møde fik stor betydning for hans fremtid. I stedet for som planlagt at vende hjem efter 2 år, kom der til at gå 24 år inden han satte foden på dansk jord.


C. Cold
Foto:Per Jelling ©


Læs også om Tordenskjolds kammertjener Christian Nicolaj Cold, som blev herredsfoged i Fjends og Nørrelyngs herreder i 1722. Han var født i 1693 i en sjællandsk bondefamilie og blev kammer tjener for viceadmiralen Tordenskjold. Han var eneste danske vidne til søheltens forsmædelige død i duellen den 12. november 1720. På den tid var det ikke ualmindeligt at en person der havde tjent en rangsperson tro og længe blev belønnet med et embede i statens tjeneste.


Stille Fritz
Stille Fritz

Så er der historien om Stille Fritz - en af de sidste landevejsriddere i Fjends. Her fortælles om hans liv på landevejen, hvorfor hans liv formede sig som det gjorde, og hvad der lå bag hans ønske at blive begravet ved siden af Tordenskjolds kammertjener.


I hæftet finder I også en kort uddrag fra Ejnar Sigaards erindringer, og om hans utrættelige arbejde for de små i samfundet.

4 billeder
Ejnar Sigaard


Ejner var socialdemokrat, og det var en til tider hård og ensom kamp, i et område der politisk var præget af Venstre, og Det Radikale Venstre. Han fortæller 
om sin barndom i Kjeldbjerg, om sin skolegang, og oplevelsen ved at se den første bil. Han fortæller desuden, hvordan 1. verdenskrig fik betydning for egnen, og om mergelgravning i Kjeldbjerg.


Et bemærkelsesværdigt brev fra 1849. Brevet er skrevet af en meget ung lærer, som afsked til en 14-årig pige, da hun forlod Tastum skole. Den unge pige er oldemor til Niels Rasmussen, der bor i Tastum.


Stednavne i Vester Børsting og deres betydning. Vester Børsting nævnes iflg. Trap 1284 som Byrstyng, i 1548 hed det Børstenge.  Navnet Børsting kommer vel af, at den oprindelig har ligget på en bakkeskråning ned mod engen, deraf endelsen ”ing”. Kjeldbjerggaard blev som den første gård flyttet fra Børsting by til opmarken i 1811, hvor den blev opført ved foden af Kjeldbjerg, som betyder kilde og bakke.


Halvårsskriftet vil som i tidligere udgaver have en fyldestgørende omtale af kommende arrangementer.


 
Print | Tilbage

Denne side opdateret: 10. marts 2017

© FjendsNET.dk 1999 - 2018