56.4779 N 9.0689 Ø


Iglsø Kirke

Iglsø Kirke

Foto:@ Per Jelling 2001

 

 

Iglsø kirke ligger smukt i det kuperede terræn på grænsen mellem Kjeldbjerg og Iglsø. Kirken blev opført i årene 1894-95 under ledelse af arkitekt Claus August Wiinholdt. Stilen er, som den tids kirker, nyromansk i røde mursten. Kirken er en korskirke med en grundplan som et græsk kors med fire lige lange arme. Over korsets centrum rejser sig et tårn. Den østre korsarm er udstyret med apsis.

Ved en omfattende restaurering i 1965, forestået af arkitekt Holger Jensen, blev der foretaget væsentlige om- og tilbygninger. Mure og vægge blev kalket hvide, vinduerne blev formindskede, og et præsteværelse samt et lille våbenhus blev opført. Et nyt lille orgel blev anbragt på pulpituret over den søndre korsarm. Gulvet blev belagt med smukke ølandsfriser, og de gamle bænke blev erstattet af kraftige læderbetrukne stole.

Kirkens inventar blev også stort set fornyet. Dog er alterbordet opbygget af granitkvadre fra den gamle Iglsø kirke, der blev nedrevet i 1580'erne. Den overliggende marmorplade er først monteret i 1995.
De tre kalkmalerier i apsis er udført af kunstmaler Fritz Bruzelius, Århus. De er malet i kubistisk stil, men er også inspireret af stilen i romanske kalkmalerier. De forestiller højtiderne jul, påske og pinse eller fødsel, død og opstandelse.

Kunstneren Inger Marie Jørgensen, Samsø, har lavet både prædikestol og døbefont med dåbsfad. Prædikestolen bærer motiver fra indtoget i Jerusalem. 
Døbefonten, der er hugget ud af en sten, har en firkantet kumme og en terningkapitæl- formet fod.

Ved kirkens 100 års jubilæum toges en ny messehagel, designet og syet af Karen Løager, Kjeldbjerg, i brug. Hun har med det quiltede patchwork-kors i 10 forskellige røde
nuancer på grøn bund ønsket at vise, at den kristne menighed er en broget skare, som nu kun kan erkende stykkevis, men siden skal erkende fuldt ud, ligesom den af Gud er kendt fuldt ud. 
Kirkens klokke hænger i en fritstående klokkestabel på kirkegården.

Kilde: Skiveegnens Kirker.

Har du ændringer eller tilføjelser så benyt: Ret/Slet eller tilføj 


© www.FjendsNET.dk 1999 - 2023