Se kort  Afstand til/fra Stoholm ca. 17 km.   Se rute  her


Da brunkulseventyret i Sdr. Resen var forbi i 1960, lå de store udgravninger tilbage. Lokale beboere beplantede området, og da det hele var vokset til, blev det 26 ha. store areal foræret til Sdr. Resen Borgerforening som en naturpark, Sdr. Resen Naturpark som ejes og vedligeholdes af borgerforeningen, består af dybe slugter, høje sandbjerge, små søer, hvor træerne spejler sig i vandet.  Antal indbyggere: 48 (2003).


Sdr.Resen 
Stemningsbillede over et af de dybe huller der opstod efter brunkulsgravningen
i Sdr. Resen.

Position

Foto: P.J. 02-02-2013

Anden verdenskrig og især årene derefter med tidens store mangel på brændsel gav i Sdr. Resen anledning til en større industri, da der blev fundet brunkul forskellige steder på egnen. Brunkul er en sortbrun og jordagtig kulart, som er dannet af forskellige træer for ca. 15 mio. år siden. Brunkullene lå i et lag på 2 - 3 m. tykkelse, men forinden skulle overjorden fjernes. Denne var i bedste fald på kun 1 m., men mod slutningen af graveperioden skulle der fjernes op til 18 m. overjord. Det er årsagen til de dybe huller vi ser i Sdr. Resen. Brunkulsgravningen sluttede i Sdr. Resen i 1960. Da brunkulseventyret var forbi, lå de store udgravninger tilbage. I Sdr. Resen plantede lokale beboere området til. Da det hele var vokset til, blev området foræret til Sdr. Resen Borgerforening som en naturpark. Sdr. Resen Naturpark er på 26 ha. Og består af dybe slugter, høje sandbjerge, stille søer, hvor træerne spejler sig i vandet, idylliske stier mellem gran, fyr, lærk og enkelte løvtræer samt Karup Å. Som i andre dybe og stillestående søer er vandet også her iskoldt, så bad ikke i søerne.Sdr. Resen

Karup Å

Foto: ©
 Per Jelling

Sdr. Resen

Karup Å

En travetur på de Idylliske og meget velholdte stier mellem gran, fyr, lærk og enkelte løvtræer samt Karup Å vil du ikke fortryde, men pas på naturen.
Foto: © Per Jelling

Bro over Karup Å i Sdr. Resen
"Roger Bridge" over Karup Å ved Sdr. Resen. 
Foto: © Per Jelling  - Position: 56.3741 N 9.0775

Kano ved Karup å. Foto: PJ 19-08-2003
Karup Å

Der er mulighed for Kanoudlejning ved Hessellund Sø-Camping.
Foto: © Per Jelling Mindesten skænket af Elna og Christian Sørensen

Parken er skænket af Elna og Christian Sørensen.

Foto: © Per Jelling

Position:56.3796 N 9.0805 ØLæskur ved Sdr. Resen
Læskur ved Naturparken med borde og bænke.
Foto: © Per Jelling

 
Det Røde Hus
"Det Røde Sommerhus"
Huset er ejet af Sdr. Resen Lystfiskerkonsortium, Bavnevej 34.

Foto: © Per Jelling

 


Sdr. Resen Kirke

Sdr. Resen Kirke
Foto: © Per Jelling


Position 5638 N 9.0851 Ø

Sdr. Resen Kirke er en harmonisk romansk kirkebygning uden våbenhus og oprindelig også uden tårn. På skibets nordside ses en ualmindelig smal, nu tilmuret kvindedør. Mandsdøren på sydsiden er forsvundet, men dens tympanon med hammerkors er der.

På korets udvendige nordside finder man i et par meters højde en granitkvader, der bærer fem tydelige skålmærker. Denne sten kaldes "Troldens fingre", og det fortælles, at trolden fra Daugbjerg Dås kastede en sten efter kirken, da denne var under opførelse, dog uden at ramme - en lokalpatriotisk version går ud på, at det var en storagtig bonde fra Vroue, der kastede stenen!

Tårnet, der er yngre, har mod vest en meget smuk korsblænding. Indgangen til kirken foregår gennem et snævert krydshvælvet rum i tårnet. Kommet ind i kirken bemærker man straks den meget brede korbue, som næppe er oprindelig. I øvrigt et spartansk, men hyggeligt kirkerum. Altertavlen er et landligt snedkerarbejde fra 1671, medens alterbilledet er fra 1917 og skænket af ejeren af Renparken, Hans Dall. Det er en kopi af et billede af Carl Bloch fra Christian IV's bedekammer i Frederiksborg Slotskirke. Kirkesølvet, kalk og disk, er sandsynligvis skænket af sognepræsten Michel Thomisön Bering og hustru Mette Pedersdatter Pandrup, som var adelig og stammede fra herregården Kås i Salling, hvilket man skal vide for ret at forstå en gammel formodning, nemlig at kirken engang havde en granitdøbefont, som imidlertid skulle være endt som fuglebad på herregården Kås i Salling! Den nuværende døbefont, hvis lige man skal lede længe efter, er sammensat af udsavede træbøjler, der bærer en stor træskål, hvori dåbsfadet ligger. Dette er af messing, sydtysk fra o. 1575, og bærer en udmærket gengivelse af spejderne i Kanaan.

Prædikestolen er enkel med toscanske hjørnesøjler og billedfelter fra begyndelsen af 1700-tallet forestillende Moses, Aron og Kristus. Maleren er begyndt oven fra, og der blev ikke plads nok til benene, som blev noget korte.

Kilde: Skiveegnens kirker Tilbage

Denne side er sidst opdateret: 29. februar 2024

© www.FjendsNET.dk 1999 - 2024