Bondestenalder ca. 4.000 – 1.700 f.Kr.

Omkring 4.000 f.Kr. begynder jægerne at blive agerbrugere og kvægavlere. Dyrkning af korn krævede pasning af markerne og tvang dermed befolkningen til at bo fast på samme sted. Dyrkningsformen var svedjebrug, hvor et skovområde bliver ryddet ved afbrænding og derefter opdyrket. Efter få år bliver jorden udpint, hvorefter et nyt skovområde bliver afbrændt og opdyrket. Agerbruget krævede nye redskaber i form af slebne flintøkser, seglflækker og lerkar, som dukker op ved udgravninger af bondestenalderens bopladser.
Kornsorterne hvede og byg der kom fra Mellemøsten, kom først til Danmark i bondestenalderen.
© FjendsNET.dk 1999 - 2018