Position på kort.xxx
Vridsted kirke   Foto:P.J. ©
 

Vridsted kirke, der skal have været kaldt Sankt Ebbes, består af romansk kor og skib med et sengotisk tårn i vest og våbenhus mod syd fra omkring år 1900. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på skråkantsokkel.

Af de oprindelige døre er det syddøren, som bruges, den er med glat tympanon, kantet af svære rundstave. Korets vindue mod øst er bevaret. Den runde korbue med skråkantprofilerede kragbånd er overpudset. Tårnet, der er opført af genanvendte kvadre, kamp og munkesten, har seksdelt krydshvælv i underrummet, der åbner sig mod skibet ved en rund tårnbue. Tårnet har gavle i nord og syd. Glamhullernes stik ledsages af små, firkantede blændinger.

Kirken blev restaureret i 1938 (arkitekt Vig Nielsen). Det kvadermurede alterbord med massiv skråkantet plade blev afslebet i 1995. Som alterprydelse er opsat et fortrinligt højgotisk krucifiks fra sidste halvdel af 1300-tallet. Ligeledes to balusterformede barokstager på svær, klokkeformet fod med giverinitialerne NCP og MCDH 1652. Den tidligere altertavle ses i tårnrummet.
Døbefonten er af granit, kummen skænket i 1888 af Chr. Clausen og anbragt på romansk fod formet som et kapitæl med hjørneknopper. Fragment af en arkadeprydet fontekumme er opstillet i kirken. Prædikestolen er enkel renæssance, stafferet 1761. En stolegavl bærer årstallet 1581. Kirkeklokken er fra 1863.
I 1993 fik kirken ny messehagel, designet og syet af Inga Kilde, Skive. Den er åben fortil og kan vendes, således at der bliver to-i-en, en grøn og en violet. Det løse rygskjold med korset er en pendant til crusifikset på alteret.

I
Jeppe Aakjærs roman henlægges Jens Langknivs endeligt til Vridsted præstegård, hvor hr. Niels (sognepræst Niels Paaske) beretter Jens, hvorefter Jens dræbes af forfølgerne. Det er der intet historisk belæg for, men da man ved en udvidelse af kirkegården i 1950erne fandt knoglerester af en høj person, tænkte man straks på datidens Robin Hood.

Kilde: Skiveegnens kirker. Foto P.J. 10-09-2000 Kl. 12.40

Se også opdateret side fra Kirkeministeriet.
Tilbage

Denne side er sidst opdateret: 16. oktober 2016

© www.FjendsNET.dk 1999 - 2024