Find sted på kort.

Stationsforstanderen på Stationsvej i Stoholm
Fjends daværende borgmester (V) 1994 - 2007, Svend Aage Jensen holder
tale i.f.m. afsløringen af skulpturen.


Foto P.J. 09-02-2002 Kl. 13.00

Stationsforstander
Stationsforstanderen på Stationsvej.
Foto P.J. 09-02-2002 Kl. 13.00


Borgmesterens tale ved afsløringen af elmeskulpturen(»Stationsforstanderen«).

Borgmester Svend Aage Jensen ønskede os alle tillykke med det fine resultat, og samtidig ønskede han et stort tillykke og tak til kunstneren: Søren Brynjolf med det flotte arbejde.

Borgmesteren fortalte om Stoholm Station, og refererede også lidt fra Viborg , Skive, Struer banens (90 års) jubilæumsskrift 1954.

I mange år stod der en række træer langs begge sider af Stationsvej. Omtrent samtidig med, at stationen gik over til trindbræt (uden personale) blev de gamle ahorn og elmetræer fældet. Dermed var man fri for de faldende blade over banelegemet, men eet enkelt træ (elmen) står tilbage ved jernbane bommene som minde om fortidens storhed. Men i dag er elmetræet forvandlet til »Stationsforstander« med afgangssignalet (spejlægget) vendt fremad – det gælder Stoholm – Fjends Kommune (nu Viborg Kommune).

Det er borgmesterens ønske, at »Stationsforstanderen« også i fremtiden, vil stå med et vågent øje og følge med i hvad der sker. Det kunne jo være, at mange vil komme en tur forbi, og ikke alene de mange tog-rejsende, men også mange andre. Borgmesteren sagde også, at han er ret sikker på, at »Stationsforstanderen« også holder et vågent øje med, at togene også i fremtiden vil passere Stoholm med de mange afgange som i dag – med tog til tiden - til gavn for de mange der dagligt skal på arbejde og i skole, ja, og hjem igen.

Der fortælles, at mange Stoholmere gik aftentur til stationen ved 19.30 –tiden (det var før fjernsynets tid) når aftentoget skulle komme. Det var den der kom med aviserne og en 4- 5 fiskehandlere for at levere fisk til næste dags salg.

På et tidspunkt var Stoholm Station bemandet med en Stationsforstander og 2 trafikassistenter, 1 overportør samt hjælpearbejdere. Der var også mulighed for at uddanne elever.
Der fortælles i jernbanebladet, at Børge Bach, (som var til stede under afsløringen), udbragte 3000 postpakker + jernbanepakker på et halvt år.

Der er skrevet nogle erindringer, hvor man kan læse mere om de mange aktiviteter der foregik på stationen. Der kan f.eks. nævnes: Der blev transporteret 30 vognladninger foderstof pr. måned. Hele vognladninger kul, som blev kørt videre med hestevogne. Derudover blev der fragtet mange mursten fra området. Ligeledes blev der transporteret en stor del kreaturer med toget. Kreaturerne blev slagtet på det nu nedlagte slagteri i Østergade i Stoholm, og efter slagtningen blev kødet fragtet videre med tog til kødbyen i København. Senere blev der også eksporteret kød til Italien.

Smørret som blev produceret af de mange landmænd i området, blev forarbejdet på et utal af mejerier, og blev senere fragtet med jernbanen.
Der var mange mennesker i området, der var afhængig af jernbanen, og som der tjente til det daglige brød. Der fortælles også at lønnen var lille, og at der stod så meget respekt »Stationsforstanderen«, at de tog hatten af når de passerede ham.

Borgmesteren sagde også: Det er ikke på den måde jeg mener vi skal vise respekt for »Stationsforstanderen« (skulpturen), men i fællesskab værne og beskytte det meget flotte vartegn vi har fået. Den vil blive beundret frem i tiden.

Borgmesteren sluttede sin tale med et citat af: St. St. Blicher. (1782-1848).

Mennesket skal huske sin fortid for at berede sin fremtid.
Ved jeg ikke, hvem jeg var, da ved jeg ej heller – hvem jeg er Eller hvem jeg bliver.
 


kombi
Foto P.J. 09-02-2002 Kl. 13.00


Tilbage

Denne side er sidst opdateret: 29. august 2017

© www.FjendsNET.dk 1999 - 2024